Podsumowanie pracy Sieci Liderów

28.02.2024, 14:56
Przez dwa lata działania projektu Sieci Wymiany Doświadczeń Empirie Sieć Liderów odbyła 8 spotkań, a jej członkowie – prezydenci i burmistrzowie spędzili 14 dni na wspólnej pracy.

Ideą tej sieci były wspólne spotkania prezydentów oraz burmistrzów miast, w trakcie których włodarze dzielili się ze sobą swoją wiedzą, dobrymi praktykami, doświadczeniami i pomysłami w wykorzystaniu szans i pokonywaniu wyzwań istotnych dla realizacji Planów Rozwoju Lokalnego i Planów Rozwoju Instytucjonalnego.

Sieć podejmowała tematykę szeroko rozumianego rozwoju samorządu.

Kluczowe zagadnieniami podejmowanymi podczas spotkań były:

Mobilność miejska i transport publiczny - Optymalizacja transportu publicznego, rozwój infrastruktury dla rowerzystów, wprowadzanie stref czystego transportu, czy też integracja różnych środków transportu

Cyfryzacja i innowacje - Wdrażanie inteligentnych rozwiązań technologicznych w zarządzaniu miastem, usługach publicznych, a także w dialogu z mieszkańcami

Włączenie mieszkańców w procesy decyzyjne - Metody i narzędzia do angażowania mieszkańców w procesy decyzyjne dotyczące lokalnych polityk i projektów.

W pracach Sieci uczestniczyli samorządowcy z następujących miast: Cieszyn, Hajnówka, Hrubieszów, Jarosław, Jasło, Konin, Krosno, Nisko, Opoczno, Ostrów Wielkopolski, Przemyśl, Rydułtowy, Starachowice, Zabrze, Zawiercie, Złotów, Żywiec.

Szczegółowe podsumowanie pracy Sieci liderów znajduje się w prezentacji pod tekstem.

Załączniki:
Podsumowanie (pdf)

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest
z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Dowiedz się więcej:

ROZWÓJ LOKALNY

Donorzy i Beneficjenci projektu