Zamiast konkurować,
zacznij współpracować!

CZYTAJ WIĘCEJ

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest
z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Dowiedz się więcej:

ROZWÓJ LOKALNY

Donorzy i Beneficjenci projektu