Opis sieci

Zadaniem sieci jest wzmocnienie kompetencji polskich miast do wdrażania nowej ścieżki rozwoju poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze partycypacji i konsultacji społecznych. Przedstawiciele miast swoją pracę w ramach EMPIRII skupiają na następujących obszarach:

  • Wzmocnienie kompetencji osób prowadzących dialog w miastach (Skąd mamy wiedzieć, jak to robić? Jak udźwignąć kryzysowe sytuacje, także hejt?)
  • Przygotowanie merytoryczne mieszkańców do partycypacji (najpierw edukujemy, potem konsultujemy)
  • Konsultacje tematów trudnych (Jak zmienić krzyk w konstruktywną dyskusję? Jak usprawnić komunikację między jednostkami i wewnątrz urzędu? Partycypacja wewnątrz JST)

Spotkania sieci mają bardzo praktyczny wymiar. Uczestnicy wychodzą w teren, rozmawiają z mieszkańcami, spotykają się z ludźmi, pracują warsztatowo.

Koordynator sieci:
Joanna Sikorska
- ekspert ZMP, tel. 721 728 857, mail: joanna.sikorska@zmp.poznan.plCzłonkowie sieci MIASTO OBYWATELI

Cieszyn
Krosno
Kędzierzyn-Koźle
Opoczno
Przemyśl
Rydułtowy
Tarnów
Zabrze
Żary

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest
z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Dowiedz się więcej:

ROZWÓJ LOKALNY

Donorzy i Beneficjenci projektu