Podsumowanie pracy sieci „Miasto obywateli”

28.02.2024, 15:02
Jak uruchomić i wykorzystać obywatelski potencjał miasta – to hasło przyświecało samorządowcom pracującym w Sieci wymiany doświadczeń „Miasto obywateli”.

Jej uczestnicy spotkali się w pięciu miejscach: Tarnowie, Koninie, Cieszynie, Kędzierzynie-Koźlu oraz Trójmieście. Przepracowali razem 10 dni.

Swoją pracę w ramach EMPIRII skupili na następujących obszarach:

  • Wzmocnienie kompetencji osób prowadzących dialog w miastach (Skąd mamy wiedzieć, jak to robić? Jak udźwignąć kryzysowe sytuacje, także hejt?)
  • Przygotowanie merytoryczne mieszkańców do partycypacji (najpierw edukujemy, potem konsultujemy)
  • Konsultacje tematów trudnych (Jak zmienić krzyk w konstruktywną dyskusję? Jak usprawnić komunikację między jednostkami i wewnątrz urzędu? Partycypacja wewnątrz JST)

Spotkania sieci miały bardzo praktyczny wymiar. Uczestnicy wychodzili w teren, rozmawiali z mieszkańcami, spotykali się z ludźmi, pracowali warsztatowo.

Członkami tej sieci były: Cieszyn, Krosno, Kędzierzyn-Koźle, Opoczno, Przemyśl, Rydułtowy, Tarnów, Zabrze i Żary.

Szczegółowe podsumowanie pracy Sieci liderów znajduje się w prezentacji pod tekstem.

Załączniki:
Podsumowanie (pdf)

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest
z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Dowiedz się więcej:

ROZWÓJ LOKALNY

Donorzy i Beneficjenci projektu