Poradnik „Budżetowanie i Projektowanie Sukcesu - praktyczne wskazówki”

29.03.2024, 16:40
Poradnik prezentuje w syntetyczny sposób dobre praktyki z miast uczestniczących w sieci Empirie „Zasoby miast - Finanse” w ramach Programu Rozwój Lokalny.

Prezentowany poradnik „Budżetowanie i Projektowanie Sukcesu - praktyczne wskazówki” pokazuje w syntetyczny sposób dobre praktyki z miast uczestniczących w sieci Empirie „Zasoby miast - Finanse” w ramach Programu „Rozwój Lokalny”. 

Tym samym materiał ten stanowi cenne uzupełnienie dotychczas funkcjonujących procedur i procesów w miastach w obszarze zarządzania projektami. Głównym celem niniejszego opracowania jest wsparcie procesu planowania nowych projektów i zarządzania projektami w jednostkach samorządu terytorialnego (JST). 

Zakładając dążenie do osiągnięcia planowanych efektów w Projekcie, istotne jest położenie nacisku zarówno na kwestie zarządcze (w tym organizacyjne), jak również finansowe. Z tego względu niniejszy materiał ma na celu zwrócenie uwagi na kluczowe, aczkolwiek często pomijane aspekty procesu zarządzania projektami. Tym samym adresatami przewodnika są zarówno pracownicy merytoryczni wydziałów rozwoju (w tym w szczególności kierownicy projektów), jak również pracownicy służb finansowych (a zwłaszcza skarbnicy).

Załączniki:
Poradnik

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest
z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Dowiedz się więcej:

ROZWÓJ LOKALNY

Donorzy i Beneficjenci projektu