Podsumowanie pracy sieci „Miasto dostępne i sprawiedliwe”

28.02.2024, 15:11
20 stałych przedstawicieli z 10 miast uczestniczyło w pracach Sieci Wymiany Doświadczeń „Miasto dostępne i sprawiedliwe”. Odbyli 7 spotkań i przepracowali razem 12 dni.

Empiria Miasto Dostępne i Sprawiedliwe to Sieć Wymiany Doświadczeń koncentrująca się na tematyce społecznej. Uczestnicy podejmowali tematy i wyzwania związane z potrzebami seniorów i innych grup wymagających wsparcia, z problematyką szeroko pojętej dostępności. W maju 2022 roku podczas pierwszego spotkania sieci w Starachowicach, jej członkowie wyłonili tematy, którymi wspólnie chcieli się zająć. Były to między innymi:

· Polityka senioralna
· Centrum Usług Senioralnych
· Centrum Aktywności Społecznej
· Aktywizacja osób z niepełnosprawnością
· Centrum NGO

Tematyka seniorów pojawiła się już podczas inauguracyjnego spotkania w Starachowicach. O dostępności rozmawiano w Sokołowie Podlaskim, a o problemach młodzieży w Jaśle. Spotkanie sieci w Jarocinie zdominował temat wzajemnej inspiracji projektami społecznymi, a wspólne spotkanie z siecią „Miasto obywateli” w Kędzierzynie-Koźlu – temat „Nie tylko dla seniora”.

Członkami sieci MIASTO DOSTĘPNE i SPRAWIEDLIWE były: Cieszyn, Goleniów, Jarocin, Jasło, Kędzierzyn Koźle, Przemyśl, Sokołów Podlaski, Starachowice, Zgierz i Złotów.

Szczegółowe podsumowanie pracy Sieci liderów znajduje się w prezentacji pod tekstem.

Załączniki:
Podsumowanie (pdf)

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest
z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Dowiedz się więcej:

ROZWÓJ LOKALNY

Donorzy i Beneficjenci projektu