Podsumowanie pracy Sieci „Miasto przedsiębiorcze”

28.02.2024, 15:07
15 dni wspólnej pracy – to dorobek sieci Miasto przedsiębiorcze, w której pracach uczestniczy 14 miast. Wszystkie chcą się dzielić ze sobą swoją wiedzą, doświadczeniami i pomysłami z przedsięwzięć związanych z przedsiębiorczością i turystką.

Inauguracyjne spotkanie Sieci Wymiany Doświadczeń – MIASTO PRZEDSIĘBIORCZE odbyło się dniach 12 i 13 maja 2022 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wtedy członkowie tej sieci postawili przed sobą cel: „Wspierać rozwój gospodarczy, animować przedsiębiorczość, obsługiwać inwestorów, zachęcać młodych do zakładania firm, zarabiać na turystyce”. Przeprowadzili diagnozę potencjałów i możliwości, które wytyczyły plan pracy sieci.

Stworzono listę 5 tematów wiodących, na których koncentrowały się prace sieci. Były to:

  • Produkt lokalny i współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami na rzecz rozwoju turystyki w mieście
  • Efektywna współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami
  • Rozwiązania na rzecz pobudzania przedsiębiorczości (w tym wśród młodych)
  • Tworzenie infrastruktury i oferty inwestycyjnej miasta
  • Edukacja – biznes - samorząd: jak stworzyć złoty trójkąt współpracy w małym mieście?

Każdy z tematów stanowił zarówno obszar dobrych praktyk, jak i potrzeb rozwojowych miast - uczestników sieci.

Sieć współtworzyło 14 miast: Hajnówka, Hrubieszów, Jarosław, Jasło, Krosno, Nisko, Opoczno, Ostrowiec Świętokrzyski, Piła, Stalowa Wola, Tarnów, Wałbrzych, Zabrze i Zawiercie.

Szczegółowe podsumowanie pracy Sieci liderów znajduje się w prezentacji pod tekstem.

Załączniki:
Podsumowanie (pdf)

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest
z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Dowiedz się więcej:

ROZWÓJ LOKALNY

Donorzy i Beneficjenci projektu