Opis sieci

Wspierać rozwój gospodarczy, animować przedsiębiorczość, obsługiwać inwestorów, zachęcać młodych do zakładania firm, zarabiać na turystyce. Proste? Ale jak to właściwie zrobić? Od czego zacząć? Z kim współpracować? Jak robią to inni?

W sieci miast przedsiębiorczych staramy się odpowiedzieć na te pytania, wymieniając się wiedzą i doświadczeniami oraz dyskutując o wspólnych wyzwaniach i rozwiązaniach. Tematyka poszczególnych spotkań sieci została wypracowana wspólnie z miastami i dostosowana do możliwości i oczekiwań miast uczestników. Możliwości to posiadane doświadczenia zrealizowane lub będące w toku przedsięwzięcia, posiadana wiedza; zaś oczekiwania to obszary kompetencji uznane za pożądane. Poprzez selekcję i agregację szczegółowych zagadnień stworzono listę 5 tematów wiodących, na których będą koncentrować się prace sieci, są to:

  • Produkt lokalny i współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami na rzecz rozwoju turystyki w mieście
  • Efektywna współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami
  • Rozwiązania na rzecz pobudzania przedsiębiorczości (w tym wśród młodych)
  • Tworzenie infrastruktury i oferty inwestycyjnej miasta
  • Edukacja – biznes - samorząd: jak stworzyć złoty trójkąt współpracy w małym mieście?

Każdy z tematów stanowi zarówno obszar dobrych praktyk, jak i potrzeb rozwojowych miast - uczestników sieci.

Koordynatorzy sieci:
Marek Gabzdyl - ekspert ZMP, tel. 607 916 519, mail: marek.gabzdyl@zmp.poznan.pl
Kamil Niklewicz – ekspert ZMP, tel. 600 712 460, mail: kamil.niklewicz@zmp.poznan.pl

Członkowie sieci MIASTO PRZEDSIĘBIORCZE

Hajnówka
Hrubieszów
Jarosław
Jasło
Krosno
Nisko
Opoczno
Ostrowiec Świętokrzyski
Piła
Stalowa Wola
Tarnów
Wałbrzych
Zabrze
Zawiercie

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest
z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Dowiedz się więcej:

ROZWÓJ LOKALNY

Donorzy i Beneficjenci projektu