Sieć „Miasto przedsiębiorcze” o młodzieży w świecie biznesu

14.12.2023, 14:19
Złoty trójkąt współpracy: edukacja, biznes i samorząd jest jedną z podstaw rozwoju gospodarczego miast. Dlatego wokół współpracy tych trzech sektorów toczyła się wymiana myśli podczas grudniowego spotkania Empirii „Miasto przedsiębiorcze”.

O wartościowych doświadczeniach pełnych dobrych praktyk współdziałania środowisk biznesowego i edukacji z samorządem rozmawiali członkowie Sieci Wymiany Doświadczeń Empirie „Miasto przedsiębiorcze” podczas „mikołajkowego” spotkania w Pile, które odbyło się w dniach 6-7 grudnia 2023 r.

W ramach pierwszego dnia dyskusja skupiła się na inicjatywach promujących przedsiębiorczość wśród młodzieży. Gospodarze zaprezentowali program „Piła na start” obejmujący szereg wydarzeń promujących przedsiębiorczość wśród młodzieży. Program spotkał się z żywą dyskusją dotyczącą zasad organizacji, animowania współpracy ze szkołami, uczelniami oraz przedsiębiorcami, jak również praktycznych efektów inicjatywy. Podczas sesji warsztatowej omawiano dobre praktyki z miast skupionych w sieci, w tym m.in. doświadczenia Niska, Biłgoraja i Zawiercia. Następnie w ramach wizyty studyjnej uczestnicy sieci odwiedzili Centrum Zastosowań Światła – Signify. Przedsiębiorstwo umożliwiło uczestnikom bezpośrednie zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami w dziedzinie technologii oświetleniowej.

Tematem drugiego dnia Empirii Miasto Przedsiębiorcze było wprowadzania młodzieży w świat biznesu oraz rozwijanie kompetencji kluczowych na rynku pracy. Przedstawione zostały projekty Pilskiej Akademii Umiejętności, Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Hrubieszowie, a także hrubieszowska karta mieszkańca. Dyskusja ponownie zogniskowała się wokół wdrożeniowych aspektów przedsięwzięć.

Wydarzeniem towarzyszącym spotkaniu sieci była konferencja międzynarodowa na temat transformacji energetycznej i smart city wraz z finałem konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania 2023” - przedsięwzięcia zorganizowane w ramach Programu Rozwój Lokalny.

EMPIRIE - Sieci Wymiany Doświadczeń to program realizowany przy wsparciu funduszy EOG i funduszy norweskich na lata 2014-2021. Jego celem jest budowanie relacji i zaufania między miastami uczestniczącymi w Programie „Rozwój lokalny". Chodzi o to, żeby miasta przestały rywalizować i zaczęły współpracować, co pozwoli na wzmocnienie ich kompetencji i umiejętności.

Koordynatorami sieci MIASTO PRZEDSIĘBIORCZE są Kamil Niklewicz i Marek Gabzdyl, którzy wraz z ekspertami Jarosławem Górskim i Adamem Mikołajczykiem, wspólnie animują prace sieci. (KN)

Galeria

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest
z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Dowiedz się więcej:

ROZWÓJ LOKALNY

Donorzy i Beneficjenci projektu