Sieć Miasto Przedsiębiorcze o rozwoju biznesu opartego na współpracy z samorządem

12.06.2023, 09:20
W dniach 1-2 czerwca br. uczestnicy Empirii - Sieci Wymiany Doświadczeń MIASTO PRZEDSIĘBIORCZE tym razem odwiedzili gościnny Tarnów, aby porozmawiać o rozwoju biznesu opartego na współpracy z samorządem.

Pierwszy dzień był wypełniony sesją warsztatowo-dyskusyjną, podczas której zaprezentowane zostały formy wsparcia oferowane przez Tarnowskie Centrum Przedsiębiorczości, a także niezwykle ważna rola w aktywizacji mieszkańców odgrywana przez Tarnowskie Centrum Dialogu. Zostały także omówione formy działania Zakładu Aktywności Zawodowej „Słoneczne Wzgórze”, stanowiącego dobrą praktykę w zakresie ekonomii społecznej. Zgodnie z ideą wymiany doświadczeń, przedstawione zostały również formy aktywizacji przedsiębiorczości przez samorząd z innych miast takie jak: Kreatywne Centrum Edukacji i Współpracy Gospodarczej w Hrubieszowie, Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, Program Liderka z Jasła, a także jak ważna rolę w Zawierciu odgrywa badania potrzeb przedsiębiorców. Bardzo interesujący i pożyteczny materiał merytoryczny dotyczący wieloaspektowej współpracy samorządu z przedsiębiorcami na rzecz ożywiania postaw przedsiębiorczych spotkał się z żywą dyskusją.

Drugi dzień miał charakter wizyty studyjnej, w ramach której uczestnicy sieci zwiedzili Centrum Nauki i Techniki „Pasaż Odkryć” oraz największy inkubator przedsiębiorczości w Małopolsce, prowadzony przez Tarnowski Klaster Przemysłowy. Chcąc się wsłuchać w głos przedsiębiorców na temat potrzeb wsparcia przez samorząd, członkowie sieci odwiedzili także firmę GlassTeam (branża szklarska) oraz ELPLC SA (producent specjalistycznych i prototypowych rozwiązań z dziedziny automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych). Wizyty w tych przedsiębiorstwach pokazały nie tylko nowoczesne modele biznesowe firm, ale także były okazją do rozmów o roli i formach współpracy między samorządem terytorialnym, firmami i instytucjami otoczenia biznesu, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań lokalnego rynku pracy.

Stałym punktem programu w pracy sieci MIASTO PRZEDSIĘBIORCZE są spotkania online poprzedzającą wizytę sieci w danym mieście. Tym razem sieć „połączyła się” 26 maja br. Podczas spotkania zostały przedstawione formy animacji przedsiębiorczości w Tarnowie, omówiono Wałbrzyski Program Wsparcia i Rozwoju Przedsiębiorczości, a także zaprezentowano inicjatywy Opoczna dotyczące budowaniem relacji pomiędzy administracją a lokalnym biznesem. Ważnym punktem w dyskusji była prezentacja możliwości finansowania działań w zakresie wsparcia przedsiębiorczości w programach regionalnych i krajowych.

Zarówno spotkanie w Tarnowie, jak i poprzedzające je spotkanie online Empirii - Sieci Wymiany Doświadczeń MIASTO PRZEDSIĘBIORCZE dostarczyły cennych inspiracji w zakresie rozwoju współpracy miast z biznesem na rzecz lokalnego rozwoju gospodarczego.

Koordynatorami sieci są Kamil Niklewicz i Marek Gabzdyl, którzy wraz z ekspertami Jarosławem Górskim i Adamem Mikołajczykiem, wspólnie animują prace sieci.

Zdjęcia w Galerii: UM Tarnowa, Inkubator Przedsiębiorczości w Tarnowie oraz członkowie sieci.

Galeria

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest
z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Dowiedz się więcej:

ROZWÓJ LOKALNY

Donorzy i Beneficjenci projektu