Podsumowanie pracy sieci „Kapitał ludzki”

28.02.2024, 14:51
Zagadnieniom związanym z szeroko pojętymi zasobami kadrowymi miast dedykowana była Sieć Wymiany Doświadczeń „Kapitał ludzki”. Jej uczestnicy spotkali się 7 razy i przepracowali wspólnie 13 dni.

Spotkanie inaugurujące prace tej sieci odbyło się 7 i 8 czerwca 2022 r. w Cieszynie. Spośród obszernego, trudnego do ogarnięcia obszaru tematów, który obejmuje choćby zarządzanie zasobami kadrowymi urzędów i jednostek organizacyjnych samorządów, zagadnienia organizacji pracy, strategii podnoszenia jakości pracy, motywowania pracowników, w toku dyskusji, a później zajęć warsztatowych, określono najważniejszy kierunek. Członkowie SWD ustalili, że priorytetem będą zagadnienia dotyczące satysfakcji płynącej z pracy.

Po 2 latach intensywnej współpracy uczestnicy EMPIRII „Kapitał ludzki” z Cieszyna, Jarosławia, Jasła, Jeleniej Góry, Niska, Zawiercia, Zgierza, Żar i Żywca oraz zespołu Związku Miast Polskich zaprezentowali efekty swoich prac. Udostępnili zestaw materiałów - opracowany przez tę sieć - do przygotowania i przeprowadzenia badania satysfakcji pracowników.

Z materiału instruktażowego oraz kompleksowej ankiety badania mogą skorzystać wszyscy pracodawcy samorządowi, sekretarze miast oraz pracownicy działów kadr. Więcej na ten temat TUTAJ.

Szczegółowe podsumowanie pracy Sieci liderów znajduje się w prezentacji pod tekstem.

Załączniki:
Podsumowanie (pdf)

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest
z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Dowiedz się więcej:

ROZWÓJ LOKALNY

Donorzy i Beneficjenci projektu