Sieć „Miasto przedsiębiorcze” o współpracy edukacji z przedsiębiorczością

05.07.2024, 09:21
27 i 28 czerwca br. Piła stała się centrum wymiany praktyk, doświadczeń i pomysłów, pokazując, że współpraca międzysektorowa pomiędzy samorządem, edukacją i biznesem (tzw. Złoty Trójkąt) jest kluczem do rozwoju przedsiębiorczości w polskich miastach.

Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego od wiosny tego roku projektu „Kontynuacja współpracy bilateralnej polskich, norweskich i islandzkich samorządów jako przykład wypracowania trwałych relacji po projektach Rozwoju Lokalnego oraz rozbudowy współpracy w przygotowaniu kolejnej perspektywy finansowej”. Jego intencją jest wsparcie kontynuacji współpracy pomiędzy zainteresowanymi norweskimi/islandzkimi miastami/gminami a 53 polskimi miastami, które uczestniczyły w II i III etapie Programu „Rozwój Lokalny” w ramach EOG i NMF 2014-2021. Działania w ramach Inicjatywy to także pomost do nowej perspektywy finansowej MF EOG i NMF.

Jednym z działań realizowanych w trakcie trwania tego rocznego projektu są spotkania czterech Sieci Wymiany Doświadczeń EMPIRIE z udziałem ekspertów z Norwegii i Islandii. I właśnie takie spotkanie sieci „Miasto przedsiębiorcze” odbyło się pod koniec czerwca w Pile.

Spotkanie rozpoczęło się od wizyty studyjnej w Centrum Zastosowań Światła Signify, gdzie uczestnicy mogli poznać innowacyjne rozwiązania w zakresie oświetlenia wnętrz, ale także przestrzeni publicznych.

Ważnym punktem programu były prezentacje dotyczące współpracy międzysektorowej w warunkach norweskich. Delegacja Norweskiego Związku Władz Lokalnych i Regionalnych omówiła korzyści i wyzwania związane z interdyscyplinarnymi podejściami do budowania społeczności na przykładzie Morellbakken School, a także opowiedziała, jak przebiega współpraca edukacji i przedsiębiorczości w Norwegii.

W drugiej części dnia omówiono projekty realizowane przez miasto Piła, takie jak „Piła na Start” promujące przedsiębiorczość wśród młodzieży oraz „Pilska Akademia Umiejętności”. Szczególnym punktem było wystąpienie uczniów z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile, którzy są zwycięzcami ostatniej edycji Pilskiej Akademii Umiejętności.

Zwieńczeniem dnia był spacer po Pile, podczas którego uczestnicy odwiedzili Park na Wyspie i Planty, gdzie zaprezentowano projekt „Rewitalizacja terenów nadrzecznych rzeki GWDY”.

Drugi dzień rozpoczął się od tematu współpracy międzysektorowej w warunkach polskich. Przedstawiono modelowe rozwiązania dla rozwoju lokalnego rynku pracy na przykładzie Targów Kariery odbywających się w Nisku oraz hackathonu NASA Space Apps Challenge, który był organizowany w Stalowej Woli jako niestandardowe narzędzie promocji miasta oraz przestrzeń do współpracy międzysektorowej.

Uczestnicy spotkania poznali także doświadczenia pilskich przedsiębiorców ze współpracy z sektorem edukacji. Przedstawiciele Pilskiego Schroniska dla Zwierząt „Miluszków” oraz MZK Sp. z o.o., podzielili się korzyściami wynikającymi z udziału w projekcie Pilska Akademia Umiejętności.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat rozwoju kompetencji przyszłości wśród młodzieży. Wydarzenie pokazało, jak ważne jest łączenie sił edukacji, biznesu i samorządu w celu wspierania rozwoju lokalnych społeczności i promowania przedsiębiorczości.

Koordynatorami sieci MIASTO PRZEDSIĘBIORCZE są Kamil Niklewicz i Marek Gabzdyl, którzy wraz z ekspertami Jarosławem Górskim i Adamem Mikołajczykiem, wspólnie animują prace sieci.

(KN)

Zdjęcia: UM Piły oraz ZMP

Galeria

Program „Rozwój lokalny” finansowany jest
z funduszy EOG i funduszy norweskich.

Dowiedz się więcej:

ROZWÓJ LOKALNY

Donorzy i Beneficjenci projektu